Żurawie przenośne HDS

Szkolenie przeprowadzane jest zgodnie z założeniami zatwierdzonego programu i obejmuje ogółem 47 godzin lekcyjnych przypadających na jednego uczestnika, w tym:
  • zajęcia teoretyczne – 32 godzin
  • zajęcia praktyczne - 15 godzin

Szczególny nacisk kładziemy na wykształcenie umiejętności praktycznych wśród uczestników kursu oraz ścisły związek między teorią i praktyką. Metody nauczania poszerzone są o indywidualizację procesu zdobywania wiedzy i umiejętności zawodowych, co umożliwia każdemu słuchaczowi nabycie wymaganych kwalifikacji.

Kurs kończy się egzaminem teoretycznym oraz praktycznym przed Inspektorem Urzędu Dozoru Technicznego. Po zdaniu egzaminu słuchacze szkolenia otrzymują zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi „ Żurawi przenośnych”(„HDS”).