Szkolenia

Świadectwa kwalifikacji zawodowej dla kierowców:
- Szkolenie okresowe kierowców zawodowych
- Kurs kwalifikacji wstępnej:
 * Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej
 * Kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej
 * Kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej

Kursy i szkolenia ADR:
- Kurs ADR (transport materiałów niebezpiecznych) dla kierowców

Urządzenia transportu bliskiego:
- Kurs na wózki jezdniowe podnośnikowe (wózki widłowe)
- Kurs na koparko-ładowarki
- Kurs na koparki
- Kurs na żurawie przenośne (HDS)