Cennik

Prawo jazdy

Kategoria Cena Dodatkowe godziny jazy Uwagi
AM 900 45 (plac)60 PLN(miasto)  
A 1600 70  
A 1000 70 Dla posiadacza prawa jazdy kat. A2
A1 1600 70  
A2 1600 70  
A2 1000 70 Dla posiadacza prawa jazdy kat. A1
B 1800 60  
B 1250 60 Dla posiadacza prawa jazdy kat. B1
B1 1700 50  
BE 1300 60  
C 2500 90  
C+E 2500 90  
D 4600 90 Dla posiadacza prawa jazdy kat. B
D 3600 90 Dla posiadacza prawa jazdy kat. B i C
T 1800 90  

Kwalifikacje

Rodzaj   Cena
Kwalifikacja wstępna C, C+E, C1, C1+E 4100-4600*
D, D+E, D1, D1+E
Kwalifikacja wstępna uzupełniająca C, C+E, C1, C1+E 1100
D, D+E, D1, D1+E
Kwalifikacja wstępna przyspieszona C, C+E, C1, C1+E 3100-3600*
D, D+E, D1, D1+E
Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona C, C+E, C1, C1+E 800
D, D+E, D1, D1+E
Szkolenie okresowe   500

Kurs koparki

Rodzaj Cena
Koparki jednonaczyniowe do 25t. 1600
Koparko-ładowarki wszystkie typy 1600
Kurs łączony (koparki jedn + koparko-ładow.) 3000

Kurs operator urządzeń UDT

Rodzaj Cena
wózki jezdniowych podnośnikowych (wózki widłowe) 800
żurawi przenośnych (HDS) 1200
podestów ruchomych przejezdnych 600
materiały niebezpieczne (ADR) 1100

Kurs instruktora nauki jazdy A, B

Rodzaj Cena
Kurs instruktora nauki jazdy A, B 3000

Kurs SEP

Rodzaj Cena
uprawnienia Grupy 1 i Grupy 2 w zakresie eksploatacji i dozoru 500

Kurs CPC

Rodzaj Cena
CPC- certyfikat kompetencji zawodowych przewoźników drogowych 1500